Tüzel Kişi Vergi No Sorgulama

2011-06-15 18:25:00

 

 

 

 

 

 

 

 


tısına girdikten sonra karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Bu sorgulama ekranında sizden sırasıyla Soyadınız ve Adınızı yazmanız istenmektedir. Sonrasında Bana Adı kısmını doğru bir şekilde doldurmalısınız. Son olarak açılır menüden Doğum Yerinizi seçin ve Doğum Yılınızı girdikten sonra Tamam butonuna tıklayın. Bütün alanların eksiksiz doldurulması mecburidir, bu kuralı gözden kaçırmayınız. Yazdığınız bilgilerde herhangi bir yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız Tamam butonuna basmadan önce Temizle butonuna basın ve bilgileri düzeltin. Bütün işlemleri eksiksiz gerçekleştirdikten sonra sistem Vergi Kimlik no’nuzu ekranda gösterecektir. Lütfen Tüzel Kişi Vergi no’nuzu not alın ve kaybetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek şahıslar, vergi mükellefiyetini gerektiren çalışmaları sebebiyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine, T.C. kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının noter onaylı bir örneğini veya vergi dairesi görevlilerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile işe başlama bildirimi ekinde istenilen belgelerle birlikte mükellefiyet kaydı yaptırılabilirler. Nüfus kimliğinde T.C. kimlik no yazılı olmayan mükellefler de yetkili mercilerden alacakları T.C. kimlik numarasını gösteren belgeyi ibraz edeceklerdir. T.C. kimlik numaraları, vergi kimlik numarası olarak kullanılacağından mükelleflere vergi dairelerince ayrı bir vergi kimlik numarası verilmeyecektir. Gerçek şahıslar Tüzel Vergi no olarak, T.C. kimlik no’larını ibraz ederler. Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan tüzel şahıslara; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve senesi ile merkezinin bulunduğu yeri belirten, tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile görevli şahsının imzasını taşıyan dilekçe ve Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha görevli vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilir. Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha görevli vergi dairesine dernek tüzüğünün noter onaylı örneği ile başvurmaları halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilir. Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneğinin, tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairelerine başvurmaları durumunda, kendilerine Tüzel Vergi no verilir. Vakıflar tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha görevli vergi dairesine Resmi senet veya vasiyetin, noter onaylı bir örneği ile müracaat etmeleri durumunda, kendilerine Tüzel Vergi no verilir.
Tüzel Kişi Vergi no sorgulama için Gelir idaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi olan https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp bağlantısına 


tısına girdikten sonra karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Bu sorgulama ekranında sizden sırasıyla Soyadınız ve Adınızı yazmanız istenmektedir. Sonrasında Bana Adı kısmını doğru bir şekilde doldurmalısınız. Son olarak açılır menüden Doğum Yerinizi seçin ve Doğum Yılınızı girdikten sonra Tamam butonuna tıklayın. Bütün alanların eksiksiz doldurulması mecburidir, bu kuralı gözden kaçırmayınız. Yazdığınız bilgilerde herhangi bir yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız Tamam butonuna basmadan önce Temizle butonuna basın ve bilgileri düzeltin. Bütün işlemleri eksiksiz gerçekleştirdikten sonra sistem Vergi Kimlik no’nuzu ekranda gösterecektir. Lütfen Tüzel Kişi Vergi no’nuzu not alın ve kaybetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek şahıslar, vergi mükellefiyetini gerektiren çalışmaları sebebiyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine, T.C. kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının noter onaylı bir örneğini veya vergi dairesi görevlilerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile işe başlama bildirimi ekinde istenilen belgelerle birlikte mükellefiyet kaydı yaptırılabilirler. Nüfus kimliğinde T.C. kimlik no yazılı olmayan mükellefler de yetkili mercilerden alacakları T.C. kimlik numarasını gösteren belgeyi ibraz edeceklerdir. T.C. kimlik numaraları, vergi kimlik numarası olarak kullanılacağından mükelleflere vergi dairelerince ayrı bir vergi kimlik numarası verilmeyecektir. Gerçek şahıslar Tüzel Vergi no olarak, T.C. kimlik no’larını ibraz ederler. Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan tüzel şahıslara; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve senesi ile merkezinin bulunduğu yeri belirten, tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile görevli şahsının imzasını taşıyan dilekçe ve Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha görevli vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilir. Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha görevli vergi dairesine dernek tüzüğünün noter onaylı örneği ile başvurmaları halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilir. Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneğinin, tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairelerine başvurmaları durumunda, kendilerine Tüzel Vergi no verilir. Vakıflar tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha görevli vergi dairesine Resmi senet veya vasiyetin, noter onaylı bir örneği ile müracaat etmeleri durumunda, kendilerine Tüzel Vergi no verilir.
797
0
0
Yorum Yaz